Ga naar:

 

Handreiking ‘Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’

[Boek]

Project: Innovatie van de Exodus methodiek

Wolf, J., Christians, M., de Vet, R.,

2016

De handreiking is de concrete uitwerking van de Exodusmethodiek en beschrijft de houding en uitvoering van Exodusmedewerkers in hun contacten met deelnemers, verwanten en andere betrokkenen in het...

lees verder »

Herstelwerk: krachtgericht werken met kwetsbare mensen: rehabilitatie in de maatschappelijke opvang

[Boek]

Project: Ontwikkeling krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen

Wolf, J.,

2013

Dit artikel is op te vragen bij Loes Borst:  Loes.Borst@radboudumc.nl

lees verder »

Krachtwerk, Methodisch werken aan participatie en zelfregie

[Boek]

Project: Algemene publicaties

Wolf, J.,

2016

Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek bestaat uit drie delen.  ...

lees verder »

Meer dan bed, bad, broodje pindakaas

[Boek]

Project: Onderzoek naar kinderen in de opvang

Brilleslijper-Kater, S., Beijersbergen, M., Asmoredjo, J., Jansen, C., Wolf, J.,

2009

Jaarlijks verblijven enkele duizenden kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang. Zij zijn bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld met hun moeder naar de vrouwenopvang gekomen of ver...

lees verder »

Methodiekschrift: 'Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk'

[Boek]

Project: Innovatie van de Exodus methodiek

Wolf, J., de Vet, R., Christians, M.,

2016

Het methodiekschrift geeft verdieping en onderbouwing aan ‘Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’. Daarmee is het schrift een belangrijke bron en een onmisbaar naslagwer...

lees verder »

Visiedocument: Een bodem in het bestaan

[Boek]

Project: Academische werkplaats Opvang & Herstel

2014

Dit visiedocument van de Academische werkplaats Opvang & Herstel levert een bijdrage aan een heroriëntatie en koersbepaling op het gebied van de maatschappelijke opvang. Dit doc...

lees verder »

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"