Ga naar:

Actueel

Submenu:

foto

Niemand tussen wal en schip: filmpje

25 april 2017

Vanuit een gevoel van urgentie is in de Academische werkplaats OGGZ het initiatief genomen tot de uitwerking van een referentiekader voor de ondersteuning van mensen met meervoudige, complexe problemen die het amper lukt zich in de samenleving staande te houden. De motivatie om met dit referentiekader aan de slag te gaan zijn de zorgen om de kwaliteit van de geboden zorg aan de meest kwetsbare mensen in het licht van de transities en transformaties in het sociale domein. Dit filmpje geeft uitleg over het referentiekader maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties 'Niemand tussen wal en schip'.

 

U bekijkt het filmpje hier: https://vimeo.com/214639963 

 

Het referentiekader 'Niemand tussen wal en schip' kunt u opvragen via info@impuls-onderzoekscentrum.nl.

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"