Ga naar:

Actueel

Submenu:

foto

Aanvraag Krachtwerk en Mobility Mentoring gehonoreerd!

29 maart 2017

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de aanvraag voor het project ‘Ontwikkeling, toepassing en evaluatie van Krachtwerk® met Mobility Mentoring® en ervaringsdeskundigheid’ gehonoreerd. 

Met deze subsidie kan Impuls samen met haar samenwerkingspartners en meewerkende organisaties Krachtwerk met cruciale elementen van Mobility Mentoring® en met ervaringsdeskundigheid doorontwikkelen en vervolgens in de praktijk uitvoeren en verbeteren. Dit met als doel de versterking van met name de sociaaleconomische fitheid van mensen in achterstandssituaties.

Het onderzoek zal starten op 1 mei 2017 en heeft een looptijd tot 1 mei 2019. De uitvoering van Krachtwerk MM trajecten in de opvang zal plaatsvinden tussen november 2017 en september 2018. 

Een aantal organisaties heeft haar medewerking aan het onderzoek reeds toegezegd. Mocht uw organisatie met Krachtwerk werken en eveneens willen participeren in dit project dan kan dat. Neem hiervoor contact op met Irene Jonker (irene.jonker@radboudumc.nl).

Recentelijk is door de NOS (zowel in een artikel als in het journaal) aandacht besteed aan Mobility Mentoring, zie hiervoor http://nos.nl/artikel/2164088-amerikaanse-armoedebestrijding-rukt-op-in-nederland.html

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"