Ga naar:

Actueel

Submenu:

foto

Evaluatie gesprekstool 'mijn positieve gezondheid’ van start

24 oktober 2016

De focus van het relatief nieuwe concept positieve gezondheid is de kracht en eigen regie van mensen.

 

Positieve gezondheid legt de nadruk op de vermogens en krachten van mensen om met uitdagingen in het leven om te gaan in plaats van op de afwezigheid van ziekte. Om positieve gezondheid te meten is een vragenlijst ontwikkeld. Met deze (digitale) vragenlijst kunnen mensen hun eigen gezondheid beoordelen en met zorgverleners bespreken op welke dimensies zij hun gezondheid willen verbeteren.

 

VGZ wilde graag inzicht in de ervaringen van mensen met het gebruik van de gesprekstool mijn PG en wilde daarnaast weten wat de mogelijke invloed was van het gebruik van mijn PG op wat mensen doen om hun gezondheid te verbeteren of hierdoor het zorgtraject anders verloopt, professionals mogelijk anders handelen, en of het beroep op professionele zorg verandert. Ook was VGZ benieuwd of het gebruik van mijn PG veranderingen zichtbaar zou maken in onder meer de (ervaren) positieve gezondheid van mensen.

 

In opdracht van VGZ en, wat betreft de groep chronisch zieken in opdracht van de AIG, en met betrokkenheid van Machteld Huber, voert Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen de evaluatie uit van een pilot met mijn PG bij personen uit vier verschillende settings (hierna deelnemers genoemd), namelijk: (a) wijkbewoners, (b) ouderen, (c) patiënten met psychosociale problematiek in contact met een huisartsenpraktijk, en (d) patiënten met een chronische endocrinologische aandoening in contact met de AIG van het Radboudumc.

 

Lees meer over dit project in het Informatieblad onderzoek meetinstrument postieve gezondheid.

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"