Ga naar:

Actueel

Submenu:

foto

 

Krachtwerk verschenen in 2e druk!

15 aug 2016

Project: Algemene publicaties

Krachtwerk is vernieuwd Krachtwerk ondersteunt mensen in achterstandssituaties in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samen...

lees verder »

23 Juni Kenniscafé: Uitdagingen rond professionaliteit bij mensen met multiproblematiek

3 jun 2016

Project: Academische werkplaats Opvang & Herstel

Op 23 juni organiseren de Academische werkplaats Opvang & Herstel en de Academische werkplaats OGGZ samen met Impuls het kenniscafé ‘Uitdagingen rond professionaliteit bij mensen ...

lees verder »

‘Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’

15 apr 2016

Project: Innovatie van de Exodus methodiek

Vernieuwde methodiek voor ondersteuning aan (ex-)gedetineerden   Exodus biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een hoog risico op strafbare feiten, betrokkenheid bij het cr...

lees verder »

Fase II project ‘Voorkomen van erger’ van start

13 apr 2016

Project: Voorkomen van erger en escalatie in de wijk

Preventie is een belangrijk aandachtsgebied van de Academische werkplaats Opvang & Herstel. De werkplaats heeft Impuls gevraagd te onderzoeken hoe de opvang vanuit haar specialisme haar functi...

lees verder »

Krachtwerk in magazine Tactus

4 apr 2016

Project: Algemene publicaties

Inmiddels zijn er twee woonteams in Twente getraind en wordt er gewerkt met de herstelmethodiek Krachtwerk . Bij een krachtgerichte benadering van cliënten gaat het om wat mensen kunnen,...

lees verder »

Krachtwerk erkend, interventiebeschrijving online

21 mrt 2016

Project: Algemene publicaties

Krachtwerk is erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid van Movisie. De interventiebeschrijving staat onli...

lees verder »

PLA training in het kader van EUR-HUMAN project

21 mrt 2016

Project: EUR-HUMAN: EUropean Refugees - HUman Movement and Advisory Network

Op 6 en 7 februari heeft Impuls in Lubljana een training gegeven over de interviewmethode Participatory, Action and Learning (PLA) in het kader van een Europees project naar de zorg voor vluchteli...

lees verder »

Nog enkele plekken open basistraining Krachtwerk

16 mrt 2016

Project: Algemene publicaties

De Impuls academie is voornemens om na de zomer 2016 een open basistraining te organiseren in Utrecht. Dit is een reguliere basistraining in de krachtgerichte basismethodiek en is bedoeld v...

lees verder »

Evaluatie meetinstrument positieve gezondheid

11 mrt 2016

Project: Ervaringen met de gesprekstool 'Mijn positieve gezondheid': evaluatie van een pilot

De focus van het relatief nieuwe concept positieve gezondheid is de kracht en eigen regie van mensen.   Positieve gezondheid legt de nadruk op de vermogens en krachten van mensen om met...

lees verder »

Certificaten voor deelnemers training Krachtwerk

26 nov 2015

Project: Algemene publicaties

De krachtgerichte basismethodiek (Herstelwerk, Krachtwerk en Houvast) is in de zomer van 2015 erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie van Movisie. De erkenning betekent dat de versc...

lees verder »

Succesvolle conferentie interventies maatschappelijke zorg

9 nov 2015

Project: Algemene publicaties

Bijna 60 deelnemers vanuit verschillende organisaties namen deel aan de werkconferentie over het implementeren van interventies. Gemeenten, instellingen maatschappelijke opvang, landelijk platform...

lees verder »

Kick off stimuleringsprogramma Housing First

5 nov 2015

Project: Algemene publicaties

Vandaag vindt de officiële kick off van het Stimuleringsprogramma Housing First plaats tijdens de werkconferentie ‘Implementatie van interventies voor kwetsbare burgers in gemeenten&rsq...

lees verder »

5 november Werkconferentie Implementeren van Interventies voor Kwetsbare Burgers in gemeenten

16 okt 2015

Project: Algemene publicaties

Opvanginstellingen werken lokaal samen met gemeenten. Gemeenten hebben een belangrijke en complexe taak als het gaat om het adequaat opvangen en begeleiden van kwetsbare burgers. Maar, heeft uw ge...

lees verder »

Powerpoint Stephen Gaetz Housing First nu online

30 sep 2015

Project: Housing First: principes en praktijken

Powerpoint Stephen Gaetz Housing First nu online, bekijk ze hier:   Housing First for Youth June 7 2015 Stephen Gaetz   Lessons on Housing First from Canada Stephen Gaetz ...

lees verder »

De Impuls academie heeft eerste training voor sociale wijkteams afgesloten met een 8.7!

28 jul 2015

Project: Algemene publicaties

Hoe kan een krachtgerichte benadering kwetsbare mensen helpen om vanuit burgerschap, eigen kracht, en de kracht van de omgeving (weer) volwaardig burger in de samenleving te worden?   K...

lees verder »

Eindrapportage cohortonderzoek daklozen door staatssecretaris van Rijn aan de Tweede kamer aangeboden

13 jul 2015

Project: Coda-G4

Impuls volgde samen met Onderzoeksinstituut IVO in opdracht van het ministerie van VWS, de afgelopen tweeënhalf jaar ruim 500 dakloze jongeren en volwassenen die zich in 2011 aanmeldden b...

lees verder »

Erkenning voor Krachtwerk!

25 jun 2015

Project: Algemene publicaties

Krachtwerk, de krachtgerichte basismethodiek, heeft van de erkenningscommissie Effectieve sociale interventies van Movisie de erkenning gekregen van Goed Onderbouwd!   Krachtwerk zal wo...

lees verder »

Themadag Housing First 7 juli 2015

11 jun 2015

Project: Housing First: principes en praktijken

Op 7 juli 2015 organiseert het Landelijk Platform Housing First, onderdeel van de Academische werkplaats Opvang & Herstel , in het Huis in Utrecht een landelijke themabijeenkomst Housing Firs...

lees verder »

Nieuwsbrief april 2015

13 apr 2015

Project: Algemene publicaties

Bekijk hier het laatste nieuws van Impuls, over onder andere het Refentiekader, Housing First en vernieuwing van de Exodusmethodiek.  

lees verder »

Niemand tussen wal en schip: referentiekader maatschappelijke zorg

7 apr 2015

Project: Academische werkplaats OGGZ

Op 7 april werd het Referentiekader maatschappelijke zorg gepubliceerd. Het Referentiekader maatschappelijke zorg is een product van de Academische werkplaats OGGZ en geeft een beschrijving van de...

lees verder »

Houvastmethodiek helpt kwetsbare jongeren

2 apr 2015

Project: Houvast: ontwikkeling van een passende interventie voor dak- en thuisloze jongeren

Jongeren met meervoudige problemen die geen vaste verblijfplaats hebben, kloppen vaak aan bij de opvang. Een veel gebruikte methodiek om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze jongeren te ...

lees verder »

Rapport 'Dakloze mensen in de vier grote steden: verandering in leefsituatie, zorggebruik en kwaliteit van leven'

22 jan 2015

Project: Coda-G4

De rapportage 'Dakloze mensen in de vier grote steden: veranderingen in leefsituatie, zorggebruik en kwaliteit van leven. Resultaten uit de derde meting van Coda-G4: 1,5 jaar na instroom in de maa...

lees verder »

Interview Judith Wolf in magazine Omzienn

8 jan 2015

Project: Algemene publicaties

Lees hier het interview met Judith Wolf voor het magazine Omzienn van Zienn over Herstelwerk, de krachtgerichte basismethodiek.

lees verder »

Impuls bij conferentie 'jongeren uit de schulden'

6 jan 2015

Project: Coda-G4

Impuls presenteerde op de conferentie 'jongeren uit de schulden' de resultaten van het  codaG4 onderzoek.   Lees er hier meer over.   Daarnaast is er ook een film g...

lees verder »

Impuls wenst u een prachtig 2015!

5 jan 2015

Project: Algemene publicaties

lees verder »
  • Pagina:
  • 1
  • 2
  • 3

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"