Ga naar:

Publicaties

Submenu:

A Strengths Based Method for Homeless youth: Effectiveness and Fidelity of Houvast

Krabbenborg, M., Boersma, S., Wolf, J., 2013. A Strengths Based Method for Homeless youth: Effectiveness and Fidelity of Houvast.

Soort publicatie: Artikel
Beschrijving

Houvast is de door Impuls ontwikkelde, krachtgerichte begeleidingsmethodiek voor dakloze jongeren, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en praktijkervaring (Wolf, 2012). Houvast beoogt de kwaliteit van leven van deze doelgroep te verbeteren door hun autonomie en zelfredzaamheid te vergroten, maar wordt dit resultaat ook bereikt? Met andere woorden, is de methodiek effectief? Dit artikel beschrijft het onderzoeksprotocol van een voor Nederland uniek onderzoek onder 250 zwerfjongeren in tien opvangvoorzieningen in Nederland. in De effectiviteit van Houvast en de modelgetrouwe toepassing ervan wordt getoetst in deze opvangvoorzieningen. De jongeren zijn willekeurig aan de interventie of aan de controlegroep (gebruikelijke zorg) toegewezen. Er wordt gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten en gestructureerde interviews; kwaliteit van leven wordt op drie momenten gemeten: kort na aanvang van de zorg (T0), bij uitstroom of na zes maanden zorg (T1)  en na negen maanden (T2). Modelgetrouwheid wordt rond T1 bij de voorzieningen getoetst. Het negen maanden lang volgen van een groot aantal jongeren in hun ontwikkeling en herstel tijdens een kritieke periode in hun leven zal waardevolle informatie opleveren. Als Houvast effectief blijkt in het verbeteren van de kwaliteit van leven van dakloze jongeren, dan zal de methodiek de eerste evidence-based interventie voor deze doelgroep zijn. Het onderzoek zal in 2014 worden afgerond.

Tijdschrift: BMC Public Health, 13:359.

Deze publicatie is onderdeel van Effectiviteit en modelgetrouwheid van de Houvastmethodiek in de opvang voor zwerfjongeren
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"