Ga naar:

foto

EffeCTIef: studie naar het effect van Critical Time Intervention in de maatschappelijke opvang

Van 1 oktober 2009 tot 1 juni 2014

Status: Afgerond
Medewerkers

Projectleider: Mariëlle Beijersbergen
Projectmedewerker: Renée de Vet
Eindverantwoordelijke: Judith Wolf

Projectbeschrijving

Maatschappelijke opvanginstellingen (MO-instellingen) en de overheid hebben tot doel om daklozen weer volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. De afgelopen jaren is een offensief ingezet op terugdringing van dakloosheid, meer doorstroom in voorzieningen en verbetering van de levenskwaliteit van daklozen. Uit een systematische review van de internationale literatuur blijkt dat Critical Time Intervention (CTI) meerwaarde biedt bij het verbeteren van de doorstroming. In dit project wordt een gerandomiseerde effectstudie uitgevoerd waarin het effect van CTI wordt vergeleken met de reguliere nazorg, ingezet als cliënten de transitie maken van 24-uurs opvang naar (begeleid) zelfstandig wonen. De verwachting is dat CTI effectiever zal zijn dan de reguliere nazorg, primair in termen van minder dagen dakloosheid, maar ook in het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit is de eerste keer dat in Nederland een interventie voor daklozen in MO-instellingen gecontroleerd wordt onderzocht.

Doelen

 

  • Het bepalen van de effectiviteit in de 24-uurs (crisis)opvang bij mensen die dakloos zijn geraakt van Critical Time Intervention (CTI) op het aantal dagen dakloosheid (primaire uitkomstmaat), kwaliteit van leven, zorgbehoeften, zelfvertrouwen, sociale steun, psychisch functioneren, eenzaamheid en middelengebruik. Ook het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen, de feitelijke ervaringen met hulp en de werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener worden beoordeeld.
  • Het bepalen van de aard en modelgetrouwheid van CTI en het opzetten en verankeren van een kwaliteitskader om na afronding van het project het primaire proces te kunnen blijven evalueren en op basis van de resultaten de werkwijzen in de opvang te kunnen bijstellen (routine procesmonitoring).
  • Het in aansluiting op de effectstudie omschrijven van een ROA-systeem om na afronding van het project de uitkomsten van de interventies bij de opvang te kunnen blijven monitoren.

 

Onderzoeksvragen
  • Is bij volwassen daklozen in de 24-uurs (crisis)opvang Critical Time Intervention (CTI) effectiever dan de reguliere nazorg in het bereiken van een reductie van het aantal dagen dakloosheid (primaire uitkomstmaat)?
  • En wat is de effectiviteit van Critical Time Intervention (CTI) wat betreft kwaliteit van leven, zorgbehoeften, zelfvertrouwen, sociale steun, psychisch functioneren, eenzaamheid, middelengebruik, het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen, feitelijke ervaringen met hulp en de werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener?
Samenwerkingspartners

Federatie Opvang, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Movisie, Landelijke Vereniging Thuislozen, Parnassia Bavo Groep, Erasmus MC.

Financiering

ZonMw en bijdragen van maatschappelijke opvanginstellingen van de Academische Werkplaats.

Opdrachtgever

ZonMw.

Proefschrift
Ja
« Terug