Ga naar:

Publicaties

Submenu:

Toward Needs Profiles of Shelter-Based Abused Women: A Latent Class Approach

Jonker, I., Sijbrandij, M., Wolf, J., 2012. Toward Needs Profiles of Shelter-Based Abused Women: A Latent Class Approach.

Soort publicatie: Artikel
Beschrijving

Mishandelde vrouwen in de vrouwenopvang rapporteren uiteenlopende behoeften op verschillende leefgebieden. In deze studie hebben de auteurs door middel van latente klasse analyse cliŽntprofielen geconstrueerd van 218 vrouwen die in de opvang verblijven. Ook is een vergelijking gemaakt met sociaal demografische en sociaal economische kenmerken, met type geweld, symptomen van depressie en trauma, kwaliteit van leven, sociale contacten, zelfvertrouwen en zelfwaardering en de aansluiting van hulp op de gerapporteerde zorgbehoeften. Er zijn vier profielen gevonden:  een groep vrouwen met veel zorgbehoeften, een groep met meer praktische zorgbehoeften, een groep met behoeften gericht op empowerment en een groep met weinig zorgbehoeften. De resultaten onderschrijven het belang van interventies die meer zijn toegespitst op deze specifieke subgroepen van vrouwen in de opvang.


Dit artikel is op te vragen bij Loes Borst: Loes.Borst@radboudumc.nl


Tijdschrift: Psychology of Women Quarterly, 36(1), 38-53 DOI: 10.1177/0361684311413553.

Deze publicatie is onderdeel van Clientprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de vrouwenopvang
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"