Ga naar:

Publicaties

Submenu:

Uitkomsten onderzoek verwijsmodel

Wewerinke, D., van Wezep, M., Kunst, I., Wolf, J., 2016. Uitkomsten onderzoek verwijsmodel.

Soort publicatie: Infoblad
Beschrijving

In het Referentiekader maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) is een globaal verwijsmodel opgenomen voor het beslissen over passende zorg. Vanwege de vele vragen in het sociale domein over de inrichting van de (integrale) toegang tot zorg en het op- en afschalen tussen generalistische en specialistische zorg besloot de Academische werkplaats OGGZ om dit globale verwijsmodel verder uit te werken.


Het uitgewerkte verwijsmodel gaat in op het proces van besluitvorming, waaronder het beoordelen van de situatie, coördinatie van zorg en overdracht van zorg, en ook op de criteria bij op- en afschalen van zorg.


Deze publicatie is onderdeel van Verwijsmodel bij multiprobleemsituaties
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"