Ga naar:

Toepassing Tax-Su

 

Het risicotaxatie-instrument Tax-SU kan breed worden ingezet in situaties waarin professionals werken met uiteenlopende groepen kwetsbare mensen die het risico lopen (langdurig) hun greep op hun leven te verliezen, waaronder: vereenzaamde ouderen, zogenaamde woningvervuilers, mishandelde vrouwen, aan alcohol- en/of drugs verslaafde mensen, mensen met ernstige psychische problemen, mensen met ernstige schuldproblemen en/of een dreigend verlies van huisvesting.

Gemeenschappelijk kenmerk van deze groepen is de moeite om in de eigen bestaansvoorwaarden te (blijven) voorzien. Gebruik van het Risicotaxatie-instrument leidt bij volledige en juiste invulling tot een inzichtelijk Participatieprofiel.

 

  

De Tax-Su is te gebruiken:

 

  • Tijdens een intake voor het beoordelen van de balans tussen draagkracht en draaglast en de basis van maatschappelijke participatie, de urgentie van de hulp en de soort begeleiding en opvang die nodig is.
  • Bij het begin van een begeleidingsproces en bij de afronding ervan om daarmee inzicht te krijgen in veranderingen in de mate van maatschappelijke participatie over tijd en de effecten van vroeginterventie. 
  • Bij het beschrijven van het participatieprofiel van de bereikte populatie van eenheden van een instelling (een team, een voorziening) of van de instelling als geheel en de veranderingen hierin (zoals voorkomende transities in woonsituatie: gehuisvest, marginaal gehuisvest, dakloos, geïnstitutionaliseerd).

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"