Ga naar:

Toepassing CQI-O

 

De CQI-O is te gebruiken in uiteenlopende opvanginstellingen en OGGZ-praktijken. Er zijn verschillende toepassingen van de CQI-O:

 

Meting van cliëntervaringen in organisaties:

De CQI-O wordt - meestal een maal per twee jaar - bij opvang- en OGGZ praktijken uitgevoerd door gecertificeerde meetbureaus. Bij voorbaat worden geen cliënten van deze meting met de CQI-O uitgesloten: er gelden geen in- of exclusiecriteria. Als het cliënten tijdens een meting niet lukt om de vragenlijst in vullen, ook niet met hulp van een aanwezige onderzoeker, dan worden zij uitgesloten van deelname. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als cliënten zwaar onder invloed zijn of ernstige cognitieve beperkingen hebben.

In 2010 is de CQI-O ingevuld door 1.185 cliënten verdeeld over 53 eenheden van 7 opvanginstellingen. De responspercentages variëren van 86 tot 96%. De CQI-O bleek voor cliënten dus goed in te vullen.

 

Evaluatie van trajecten

De CQI-O is geïntegreerd in het werkblad ‘evaluatie’ dat is ontwikkeld als hulpmiddel bij de uitvoering van Herstelwerk. Dit werkblad is opgenomen in de hulpmiddelenwaaier voor een krachtgericht begeleidingstraject.

·        Bij eenmalig gebruik in een begeleidingstraject brengt de CQI-O de ervaringen in kaart van individuele cliënten.

·        Als de CQI-O op twee of meer verschillende momenten in een begeleidingstraject wordt ingevuld dan geven de scores inzicht in de verandering in de ervaringen van individuele cliënten met de begeleiding en opvang.

 

 

Als de CQI-O in een instelling bij de bereikte groep cliënten twee maal of vaker in het begeleidingstraject wordt ingevuld dan geven de groepsscores over tijd inzicht in veranderingen in cliëntervaringen met de begeleiding en opvang. De maatschappelijke opvanginstellingen van de Academische werkplaats Opvang & Herstel willen deze mogelijkheid gaan onderzoeken. De cliëntervaringen worden dan periodiek gemeten als uitkomst van een begeleidingstraject (zie project MONTRA).

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"