Ga naar:

Speerpunten

 

De drie speerpunten van AW Impuls

 

Speerpunt 1: Zelfmanagement in een ondersteunende gemeenschap

Vanuit AW Impuls zetten we in op co-creatie met mensen in achterstandssituaties. In samenwerking met hun sociale netwerken en ondersteuners in de gemeenschap werken we aan participatie en zelfregie. Positieve gezondheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

 

Speerpunt 2: Innovatie en kwaliteitsverbetering 

We stimuleren de uitwerking van interventieoverstijgende vraagstukken in de maatschappelijke zorg, zoals vakmanschap en netwerkcoördinatie. Ook onwikkelen we onze krachtinterventies door voor toepassing bij andere doelgroepen en in andere settings.

 

Speerpunt 3: Maatschappelijk rendement 

We maken resultaten en impact van begeleidingstrajecten in de maatschappelijke zorg zichtbaar, in relatie tot onder meer de kosten. Duurzaamheid, effectiviteit, bereik en maatschappelijke outcome staan hierbij centraal.

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"