Ga naar:

foto

Onderzoek naar somatische problematiek en woon- en begeleidingswensen van daklozen in Leiden, Katwijk en Alphen ad Rijn.

Van 1 januari 2008 tot 31 december 2008

Status: Afgerond
Medewerkers

Projectleider: Connie Mensink
Projectmedewerker: Judith Vocks

Eindverantwoordelijke: Judith Wolf

Projectbeschrijving
In opdracht van stichting de Binnenvest en Stichting Thuiszorg Groot Rijnland heeft het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg onderzoek gedaan naar somatische problematiek en de woon- en begeleidingswensen van sociaal kwetsbare mensen.
Doelen
Doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de somatische problematiek en de woon- en begeleidingswensen van sociaal kwetsbare mensen met deze problematiek in Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn.
Projectactiviteiten
Screening op  lichamelijke klachten met korte vragenlijst. Bij positieve screening volgde afname van een vragenlijst naar algemene profiel en afname van een verpleegkundig onderzoek met behulp van lijst periodieke gezondheidscontrole door de thuiszorg.
Financiering

Stichting de Binnenvest, Stichting Thuiszorg Groot Rijnland Leiden, gemeente Leiden, gemeente Katwijk en gemeente Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever

Stichting de Binnenvest en Stichting Thuiszorg Groot Rijnland Leiden

Proefschrift
Nee
« Terug