Ga naar:

Publicaties

Submenu:

Methodiekschrift: 'Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk'

Wolf, J., de Vet, R., Christians, M., 2016. Methodiekschrift: 'Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk'. Nijmegen: Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc.

Soort publicatie: Boek
Beschrijving

Het methodiekschrift geeft verdieping en onderbouwing aan ‘Jouw kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’. Daarmee is het schrift een belangrijke bron en een onmisbaar naslagwerk in de begeleiding van deelnemers en verwanten bij Exodus. Het methodiekschrift gaat in op wat Exodus is en voorstaat door explicitering van haar identiteit, haar principes en profiel, de visie en missie, het eigene van de Exodusaanpak en de kernwaarden die in het contact met deelnemers en andere betrokkenen richtinggevend zijn.

 

Het schrift is het fundament van de Exodusmethodiek met haar beschrijving van de pijlers van de methodiek, de kenmerken en situatie van de doelgroep, de hoofddoelen en subdoelen en de hierop aansluitende Exodussleutels, aan te pakken factoren en beoogde trajectuitkomsten. Het schrift geeft een verdere onderbouwing van de Exodusmethodiek door inzicht te geven in de herstelopgaven van deelnemers en de ‘Wat werkt’ beginselen. Aan de orde komen verder de opzet, setting en uitvoerders van de aanpak en de essentie van een krachtgericht begeleidingstraject, en het krachtgerichte werken met als basis de werkrelatie en de krachtprincipes.

ISBN: 978-94-90626-19-8

Deze publicatie is onderdeel van Innovatie van de Exodus methodiek
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"