Ga naar:

Materialen

Methodiekboek | Krachtwerk

 

Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek bestaat uit drie delen.

  • Deel 1 beschrijft wat er met mensen gebeurt als zij achteropraken en hun zelfregulatie tekortschiet. Ook behandelt dit deel de drie pijlers – hoop, zelfregulering en burgerschap – van het methodisch werken, het herstelconcept en de werkrelatie met cliënten.
  • Deel 2 geeft een beschrijving van het krachtgerichte begeleidingstraject aan de hand van zeven basistaken: ontmoeten en aansluiten, krachten inventariseren, zelfregulering evalueren, doelen stellen en een actieplan maken, herstel ondersteunen, evalueren en afronden.
  • De voorwaarden voor de implementatie en borging van het methodisch werken komen in deel 3 aan de orde. 

De hoofdstukken geven onder andere door middel van citaten en casuïstiek inzichten in de praktijk. Elk hoofdstuk eindigt met opdrachten.

 

Wolf, J. (2016). Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

 

Prijs: 29,50 (inclusief verzendkosten). Klik hier om het methodiekboek te bestellen.

 

"Dit zeer goed geschreven en gedegen boek geeft uitgebreid en op praktische wijze inzicht in de methode. De auteur is hoogleraar aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Zij levert met dit boek een belangwekkende bijdrage aan de professionalisering van de zorg. Het boek is geschikt voor zowel onderwijs- als praktijkdoeleinden. Een absolute aanrader voor begeleiders van hiervoor bedoelde cliënten."  NBD Biblion.

 

Handreiking ‘Op eigen kracht’ 

Er is met en voor cliënten een handreiking ontwikkeld voor de ondersteuning van het eigen herstel. In deze handreiking staan informatie, tips, oefeningen, waarmee mensen zelf aan de slag kunnen met het werken aan hun eigen herstel. 

 

  

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"