Ga naar:

Publicaties

Submenu:

Krachtwerk, Methodisch werken aan participatie en zelfregie

Wolf, J., 2016. Krachtwerk, Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Coutinho

Soort publicatie: Boek
Beschrijving

Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek bestaat uit drie delen.

 

Deel 1 beschrijft wat er met mensen gebeurt als zij achteropraken en hun zelfregulatie tekortschiet. Ook behandelt dit deel de drie pijlers -hoop, zelfregulering en burgerschap- van het methodisch werken, het herstelconcept en de werkrelatie met cliënten.  

 

Deel 2 geeft een beschrijving van het krachtgerichte begeleidingstraject aan de hand van zeven basistaken: ontmoeten en aansluiten, krachten inventariseren, zelfregulering evalueren, doelen stellen en een actieplan maken, herstel ondersteunen, evalueren en afronden. 

 

De voorwaarden voor de implementatie en borging van het methodische werken komen in deel 3 aan de orde. De hoofdstukken geven onder andere door middel van citaten en casuïstiek inzichten in de praktijk. Elk hoofdstuk eindigt met opdrachten.

Prijs: 29,50 (inclusief verzendkosten)
Bestellen

Het methodiekboek is te bestellen door een mail te sturen naar info@krachtenherstel.nl o.v.v. uw naam, organisatie (optioneel) en postadres.


Deze publicatie is onderdeel van Algemene publicaties
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"