Ga naar:

Krachtwerk in een notendop

 • Gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in hun omgeving.

Versterkt de maatschappelijke participatie en zelfregie van cliënten.

Gaat ervan uit dat de grenzen aan de ontwikkeling van cliënten en hun omgeving vooraf niet bekend zijn of vastliggen.

Begrijpt het functioneren van cliënten vanuit meerdere dimensies (handelen, systeem, ontwikkeling) en vanuit hun inbedding in diverse systemen (gezin, familie, vrienden en kennissen, scholing en opleiding enzovoorts).

Beschouwt de samenleving als rijk aan hulpbronnen en mogelijkheden tot herstel.

Richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van cliënten als vertrekpunt van de begeleiding.

Draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider.

Wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van cliënten.

Zet maximaal in op de benutting van het persoonlijke steunsysteem van cliënten en schakelt het professionele systeem zo weinig mogelijk in, maar zoveel als nodig is.

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"