Ga naar:

Krachtgericht traject

Het krachtgerichte begeleidingstraject – van ontmoeting tot evaluatie en afronding – geeft begeleiders het kader waarbinnen zij cliënten krachtgerichte, herstelondersteunende hulp en ondersteuning bieden. In het traject dienen zowel de autonomie van individuen als hun verbondenheid met anderen (h)erkend en gehonoreerd te worden.
 
Krachtwerk is te beschouwen als een proces waarin begeleiders allerlei taken uitvoeren ter ondersteuning van het herstelproces van cliënten. Hoewel deze taken zelden in keurige volgorde, volgens het boekje, worden uitgevoerd, kent het begeleidingstraject herkenbare delen, namelijk: focusbepaling, herstelondersteuning en evaluatie.
 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"