Ga naar:

Hoe werken wij?

 

Onze missie

AW Impuls versterkt de maatschappelijke zorg voor mensen in achterstandssituaties. Dit doen wij door het ontwikkelen, delen en benutten van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis over participatie en zelfregie en over welke interventies en steunstructuren in de leefwereld van mensen daarvoor nodig zijn.

 
 
Onze manier van werken
AW Impuls maakt jaarlijks een werkplan op basis van de missie, de speerpunten en de gezamenlijke kennisagenda. Dit plan beschrijft de inhoudelijke projecten en ook de PR-aciviteiten. De aandacht is de komende tijd vooral gericht op het inzetten van ervaringskennis in de leefwereld van kwetsbare burgers in de wijk, op digitale en technologische hulpmiddelen daarbij, en op steunstructuren in de wijk. Voor de wetenschappelijke onderbouwing van innovaties, tools en steunstructuren in de wijk investeert AW Impuls in onderzoek, specifiek in enkele proefschriften.
 
 
Samen aan de slag
Cliënten, professionals en beleidsmakers werken in de projecten samen aan innovaties en tools, en ook experts leveren daaraan hun bijdrage. Regelmatig komen zij rond projectthema's in werkgroepen bijeen. De jaarlijkse kenniscafe's organiseren we voor kennisoverdracht en verspreiding. Op de landelijke congressen presenteren we om de paar jaar producten van AW Impuls en geven wij een podium aan andere inspirerende initiatieven.

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"