Ga naar:

Doet u ook mee?

 

AW Impuls kent twee vormen van lidmaatschap

 

Basislidmaatschap

Rechtspersonen uit het brede domein van de maatschappelijke zorg kunnen gebruikmaken van het basislidmaatschap. Ook andere relevante partijen kunnen lid worden als zij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en instemmen met de samenwerkingsovereenkomst.

 

Buitengewoon lidmaatschap

Het buitengewoon lidmaatschap staat open voor partijen anders dan welzijns- en zorginstellingen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die willen investeren in wetenschappelijk onderzoek en intersectorale kennisdeling. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de looptijd van de werkplaats (tot september 2022).

 

Als lid van AW Impuls

  • heeft u toegang tot alle ontwikkelde kennis, modellen, innovaties en interventies;
  • heeft u invloed op de kennis- en ontwikkelagenda;
  • kunnen er bij uw organisatie proefinnovaties (inclusief evaluatie) worden gehouden, als onderdeel van een werkplaatsproject;
  • heeft u toegang tot onderzoek en wetenschappelijke fora;
  • doet u mee aan community of practice (kennisdeling en kennisuitwisseling);
  • krijgt u advies en informatie van andere leden van de werkplaats en van Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. 

 

Aanmelden kan via: info@aw-impuls.nl of door te bellen naar 024-3614365.

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"