Ga naar:

Consumer Quality Index Opvang

 

De Consumer Quality Index-Opvang (CQI-O) is een instrument waarmee op gestandaardiseerde wijze de ervaringen van cliënten van de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en de opvang voor dak- en thuisloze jongeren kunnen worden gemeten. De CQI-O is ook bruikbaar in andere Opvang- en OGGZ-praktijken .

 

De CQI-O omvat een versie voor cliënten in residentiële voorzieningen en een versie voor cliënten die ambulante hulp krijgen.

 

Met de uitkomsten van de CQI-O kunnen de meeste vragen die voortvloeien uit de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren voor de opvang worden beantwoord. 

 

De metingen met de CQI-O dienen te worden uitgevoerd door gecertificeerde meetbureaus (zie website Zorginstituut Nederland).

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"