Ga naar:

Publicaties

Submenu:

Daklozenprofielen in de vier grote steden en veranderingen in wonen, kwaliteit van leven en hulpbehoeften

van der Laan, J., Straaten, van, B., Boersma, S., Schrijvers, C., van de Mheen, D., Wolf, J., 2013. Daklozenprofielen in de vier grote steden en veranderingen in wonen, kwaliteit van leven en hulpbehoeften.

Soort publicatie: Rapport
Beschrijving

Deze rapportage beschijft de situatie van de cohortdeelnemers een half jaar na aanmelding bij de maatschappelijke opvang. In hun leefsituatie moet nog veel worden opgepakt. De tijd die echter is verstreken sinds het starten van de begeleiding is zes maanden dus relatief kort. Positief in het oog springt dat: deelnemers en hulpverleners de werkrelatie positief waarderen; de deelnemers op diverse leefgebieden al een beetje verbetering in hun situatie zien en het merendeel van de deelnemers die tijdens de eerste meting aangaven behoefte te hebben aan hulp bij huisvesting en financiën, die hulp tijdens de tweede meting ontvangen. Aansluiting bij de zorgbehoeften van deelnemers blijft een aandachtspunt om verdere maatschappelijke uitval onder dakloze mensen te voorkomen en hen te begeleiden naar maximaal haalbare zelfstandigheid en participatie.

 

U kunt de rapportage downloaden via de publicatiepagina van het project.


Deze publicatie is onderdeel van Coda-G4
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"