Ga naar:

CTI-materialen

Methodiekboek | Critical Time Interventie

Het  methodiekboek beschrijft de oorsprong, toepassing en doelen van Critical Time Interventie. De uitvoering van CTI-trajecten komt uitgebreid aan de orde door de methodische uitwerking van de essentiële kenmerken van CTI. De krachtgerichte benadering, zoals uitgewerkt in Krachtwerk, is in het methodiek van CTI geïntegreerd.

 

CTI-werkmap | Modelgetrouwheid, registratie en monitoring

De CTI-werkmap geeft in CTI getrainde professionals en hun interne coaches handvatten bij de registratie en monitoring van CTI-activiteiten in begeleidingstrajecten van cliënten.

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"