Ga naar:

Beschrijving Tax-Su

 

De Tax-Su bestaat uit drie delen:

 

 

I Achtergrondkenmerken

Geslacht, leeftijd, etniciteit, woonsituatie en leefsituatie en kinderen (onder de 18 jaar) worden in kaart gebracht voor bepaling risicoprofiel.

 

Als er kinderen onder de 18 jaar zijn dan wordt in dit deel met vijf vragen nagegaan wat de risico’s in de situatie van de kinderen zijn.

 

 

II Beoordeling draagkracht en draaglast op vier domeinen:

1 Bestaansvoorwaarden

2 Sociale inbedding

3 Gezondheid & gedrag

4 Institutionele inbedding

 

 

Op elk domein worden tien risicofactoren beoordeeld, namelijk op:

-        aanwezigheid, en;

-        impact op het dagelijkse functioneren.

 

 

Per domein worden ook ‘beschermende factoren’ gemeten in de vorm van:

-        de mate van sociale steun, en;

-        de mate van professionele steun.

 

 

III Een samenvatting voor elk domein:

De informatie wordt gebundeld in een samenvatting, bestaande uit:

-        het aantal gescoorde urgente risicofactoren en een overzicht ervan;

-        een risicoscore, dat is de mate van risico;

-        de mate van steun, en;

-        het advies inzake professioneel handelen/ingrijpen.

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"