Ga naar:

Publicaties

Submenu:

Appropriate Care for Shelter-Based Abused Women: Concept Mapping with Dutch Clients and professionals

Jonker, I., Jansen, C., Christians, M., Wolf, J., 2014. Appropriate Care for Shelter-Based Abused Women: Concept Mapping with Dutch Clients and professionals.

Soort publicatie: Artikel
Beschrijving

In onderliggende studie is door middel van de concept map methode geprobeerd om de belangrijkste ingrediŽnten en taken van uitvoerend werkers in de eerste opvangperiode vast te stellen. Drie brainstormsessies zijn gehouden met zowel vrouwen in de opvang, uitvoerend medewerkers en beleidsfunctionarissen. In totaal zijn er 92 uitspraken gedaan die zijn geprioriteerd en geclusterd. Het resultaat is samengebracht in een conceptmap, waarin 11 clusters zijn opgenomen: hulp bij het vinden van een veilig onderkomen, veiligheid en passende zorg voor kinderen, een persoonlijke en respectvolle benadering, systematisch en planmatig werken d.m.v. gezamenlijk opstellen van begeleidingsplan, het stoppen van geweld in het systeem, een transparant en veilig opvangmilieu, hulp bij gezondheid en empowerment, hulp bij praktische en juridische zaken, het crisismoment aangrijpen om verandering in te zetten, zorgcoŲrdinatie en dagbesteding en informatie over voorschotten in de vrouwenopvang. Uit deze inventarisatie zijn sleutelelementen naar voren gekomen die inzicht geven waar een nieuw te ontwikkelen interventie voor mishandelde vrouwen in opvanginstellingen aan moet voldoen.


Dit artikel is op te vragen bij Loes Borst: Loes.Borst@radboudumc.nl.

Tijdschrift: Violence Against Women, 20(4), 465-480. DOI 10.1177/1077801214528580.

Deze publicatie is onderdeel van Algemene publicaties
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"