Ga naar:

Achtergrond CQI-O

 

Maatschappelijke opvanginstellingen wilden in 2007 weten of er gestandardiseerde meetinstrumenten beschikbaar waren om bij clienten in de opvang hun ervaringen te meten en hun tevredenheid met het aanbod.

 

Een verkenning volgde van in Nederland uitgevoerde metingen naar clienttevredenheid in de maatschappelijke opvang en een nationale en internationale inventarisatie werd gedaan van gebruikte en beschikbare instrumenten voor meting van clientervaringen. Uit deze studie, uitgevoerd door Impuls in het kader van de Academische werkplaats Opvang & Herstel, bleek dat er geen gestandaardiseerd meetinstrument beschikbaar was waarmee systematisch de ervaringen van cliënten in de opvang konden worden gemeten.

 
Daarop is op verzoek van de Federatie Opvang en met subsidie van het ministerie van VWS, specifiek voor de opvang, door Impuls de Consumer Quality Index voor de Opvang (CQI-O) ontwikkeld.
 
 
De CQI-O is in 2008 ontwikkeld in nauwe samenwerking met de praktijk en het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) (thans onderdeel van het Zorginstituut Nederland). In 2009 voerde Impuls een grootschalige pilot uit onder opvanginstellingen om de kwaliteit van de CQI-O te kunnen bepalen.

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"