Ga naar:

Accreditatie Registerplein

Accreditatiepunten basistraining:

Deelname aan Krachtwerk basistraining (ID nummer: 253541) levert 10.4 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. 
Levert 43 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en sociaal juridisch dienstverleners (onder geaccrediteerde scholing).
Geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders.

 

Accreditatiepunten training coaching:

Deelname aan Krachtwerk training coaching (ID nummer: 252464) levert 12.8 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. 
Levert 80 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).
Geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders.

 

Accreditatie aanvragen:

Voor beide trainingen kan er accreditatie aangevraagd worden tot een jaar terug (trainingen die zijn geëindigd / of gestart na 1 april 2015).

Alle professionals die zijn geregistreerd bij Registerplein kunnen vanaf nu accreditatie voor beide trainingen aanvragen. Dat kan door een scan van het certificaat te uploaden in het systeem van PE-online.

 

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"