Ga naar:

Samen voor een beschermd thuis

 

In de 'Academische werkplaats Impuls: Participatie en maatschappelijke zorg', kortweg AW Impuls, werken praktijk en wetenschap samen aan kennisontwikkeling en innovatie van de maatschappelijke zorg.

 

AW Impuls zet zich in voor een 'beschermd thuis' voor mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te handhaven in onze snel veranderende samenleving. De werkplaats is actief op het snijvlak van zorg en welzijn, dwars door de sectoren heen. 

 

AW Impuls

  • geeft mensen in achterstandssituaties en hun naasten aanknopingspunten voor meer participatie en zelfregie;
  • ontwikkelt persoonsgerichte, integrale zorg voor kwetsbare mensen in de wijk;
  • investeert in de wetenschappelijke onderbouwing en de kwaliteit van het methodisch handelen, van effectieve interventies en van sociale structuren in de wijk;
  • zorgt voor proefinnovaties bij de werkplaatsleden, zoals de systematische inzet van ervaringskennis in de leefomgeving;
  • maakt resultaten en impact van begeleidingstrajecten zichtbaar, in relatie tot onder meer de kosten;
  • levert, kortom, een bijdrage aan de condities voor een 'beschermd thuis'. 

 

 

Lees meer over AW Impuls via de knoppen aan de linkerkant van deze pagina. 

 
Vragen over AW Impuls kunt u contact opnemen met Linda van den Dries via info@aw-impuls.nl of 024-3614365.
 

Filmpje over de Academische werkplaats

AW

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"